• De dokter en ethiek

    Over alledaagse artsendilemma's

    22 juni 2017, 't Spant - Bussum

De dokter en ethiek

Over alledaagse artsendilemma's

22 juni 2017, 't Spant - Bussum

 

Frank KoerselmanFrank Koerselman

De dokter is geen hulpverlener.

Frank Koerselman is emeritus hoogleraar psychiatrie en psychotherapie (UMC Utrecht) en auteur van Wie wij zijn over het menselijk gedrag.

In zijn boek Wie wij zijn. Tussen verstand en verlangen beschrijft en analyseert emeritus hoogleraar Frank Koerselman het menselijk gedrag door zijn bril als psychiater en psychotherapeut. Grote thema’s als betekenis, identiteit, zingeving en levensbeschouwing komen aan bod. Op het evenement zet Koerselman het handelen van de dokter in ethisch perspectief. Wie wij zijn? In ieder geval geen hulpverleners, concludeert hij.

 

 

 

 

Suzanne Metselaar

'Maar het gaat toch over mij?'

Steeds meer ziekenhuizen geven patiënten inzage in hun elektronisch dossier. Ongefilterde en onmiddellijke toegang tot alle gegevens is echter onverstandig, zegt ethicus, onderzoeker en docent aan het VUmc Suzanne Metselaar. De patiënt heeft er meer aan als de informatie volledig is, begrijpelijk en van context voorzien. Of is dit paternalistisch?

 

 

 

 

 

 

 

Gert van Dijk

Een knagend geweten.

Soms knaagt het geweten van de arts. Artsen kunnen natuurlijk bezwaar hebben tegen abortus of euthanasie, maar ook tegen vaccinatie, of het geven van een hand aan patiënten. Soms ook vraagt een patiënt iets waar je als arts moeite mee hebt, omdat het schadelijk of medisch zinloos is. Hoeveel ruimte is er voor artsen om een eigen morele afweging te maken? Kun je als arts gewetensbezwaren hebben en zo ja, hoeveel dan?

Gert van Dijk is ethicus bij het Erasmus MC.

Lees ook zijn blog over dit onderwerp.

 

 

 

 

Bert Molewijk

Moreel beraad en hoe het bijdraagt aan goede zorg en samenwerking.

Het VUmc heeft inmiddels veel ervaring met moreel beraad. Ethicus, senior onderzoeker en programmaleider Bert Molewijk laat aan de hand van praktijkvoorbeelden en resultaten van wetenschappelijk onderzoek zien wat gestructureerde reflectie op morele praktijkvragen eigenlijk oplevert voor de dokter.

 

 

 

 

 

 

Annelien Bredenoord

Moet de patiënt alles weten over zijn genen?

‘Mag ik uw genenpaspoort?’ Die vraag werd een kwart eeuw geleden al gesteld naar aanleiding van de opkomst van DNA-technologie. Inmiddels zijn we door de dalende kosten, de nieuwe chips en bio-informaticamethoden en de steeds krachtigere genetische technologie, in het tijdperk beland waar grote delen of zelfs het gehele DNA van mensen afgelezen kan worden. Dit geeft een groot aantal mogelijkheden in de gezondheidszorg, zoals diagnostiek van zeldzame aandoeningen of een behandeling op maat. Het brengt ons echter ook een ongekende hoeveelheid genetische informatie over een individu, ook informatie waarnaar aanvankelijk niet gezocht werd: ‘bijvangst’. Dit alles leidt tot een scala van ethische vragen: kunnen mensen nog voldoende geïnformeerd worden als er zoveel factoren in het spel zijn? En als het genoom eenmaal in kaart is gebracht, welke genetische informatie moet dan teruggekoppeld worden, en hoe en door wie? Deze en andere vragen worden besproken in de bijdrage van Annelien Bredenoord. Lees ook het interview met Annelien Bredenoord op medischontact.nl

 

 

Gabor Linthorst

Aanspreekcultuur?

Waarom vinden we het zo lastig om elkaar aan te spreken op gedrag of professionaliteit? We vinden overal wat van, maar om dat ook nog - op een opbouwende manier - te zeggen is best lastig. Hoe ethisch is het echter ten opzichte van de patiënt om je disfunctionerende collega niet aan te spreken? Internist en hoofd bachelor geneeskunde aan het AMC/UvA Gabor Linthorst vraagt zich af of die cultuur niet al in het onderwijs lijkt te zijn verankerd. Met voorbeelden laat hij zien hoe lastig het lijkt voor studenten en artsen om elkaar daarop te bevragen. Zouden er ook oplossingen zijn?

Bekijk ook de video

 

Facebook

 

  • laat anderen weten dat je deelneemt
  • nodig collega's uit
  • ontvang updates in je tijdlijn

Volg dit evenement op Facebook.